Indeed & Memorable Trip…! The coverage of sightseeing was well organised the food arrangement was excellent. Good Care was taken of both stomach & tongue which is rather difficult job. Smiling hostess & sweet Tour escort will always be missed.

N.S Gothankar

Kashmir Tour

व्यवस्थापन अतिशय चोख, सौजन्यशील व आगत्याचे. सहल एकदम अतिउत्तम.

Mr. S. R. Jangam

Rajasthan - Marwad Tour

'घराबाहेरील दुसरे घर' पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत अनोळखी असे काही वाटलेच नाही. सगळ्या बाबतीत मधुचंदा 'उजवेच ठरले'.

Mr.Poorva Joshi

Kashmir Tour

सहली चे आयोजन, नियोजन उत्तम, जेवण ही अपेक्षेप्रमाणे छान !!! सहलीला 'अतिउत्तम' म्हणणार नाही कारण, "मधुचंदा" सतत आधीपेक्षा अजून चांगली सेवा पुढच्या वेळी देते.

Mr.Mohit Yeshwant Gharat

Kashmir - Vaishodevi Tour

जेवणाची चव अगदी उत्तम. रोजचा मेनू छान, राहण्याची सोय ही उत्तम.

Ms. Sunanda Kamble

Keral Tour

As usual Programme was well arranged. All Hotels were of high quality and group was also Co-operative and friendly.

Mr.Avinash Joshi

Uttaranchal Tour